flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             Голова Соснівського

                                                                                                             районного суду м. Черкаси

                                                                                                                                     В.А.Кузьменко

                            30.01.2014 року

 

План заходів

Соснівського  районного суду м. Черкаси  щодо

реалізації  Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

на 2014 рік

 

 №п/п

Організаційні заходи

Механізм реалізації

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Відмітка про виконання

1.

Проведення заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи безпосередньо серед державних службовців апарату Соснівського  районного суду м. Черкаси з питань дотримання положень законів України «Пpo засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу»

Під час планування роботи, здійснення заходів з навчання, самоосвіти

Керівник апарату суду

Протягом року

 

2.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями суду покладених на них обов'язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

Відповідно до Закону України «Про державну службу»

Керівник апарату суду

Заступник керівника апарату

Протягом року у разі потреби

 

3.

Здійснювати контроль за виконанням законодавства щодо заборони зайняття посад у суді особами, які звільнені з державної служби за корупційні діяння

У відповідності до вимог Закону України «Про державну службу»

Керівник апарату суду Заступник керівника апарату

Протягом року

 

4.

Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

Під час оформлення документів на проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Заступник керівника апарату

Протягом року

 

 5.

 Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у Соснівському районному суді м. Черкаси

 Відповідно Указу Президента України від 25 січня 2012 року №33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

 

 

Керівник апарату суду

Заступник керівника апарату

 

При призначенні на посаду державного службовця

 

6.

Здійснення заходів щодо роз'яснення нового антикорупційного законодавства

Розміщення інформації на веб-сторінці Соснівського  районного суду м. Черкаси

Керівник апарату суду

Консультант (з кодифікаційно-довідкової роботи)

Протягом року

 

7.

Проведення семінарських занять з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання та протидії корупції і дотримання етики поведінки державного службовця

Під час проведення семінарських занять

Керівник апарату суду

Після призначення на посаду

 

8.

Проведення перевірок щодо недопущення роботи у суді близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному

Відповідно до Закону України «Про державну службу»

Керівник апарату суду

Протягом року

 

9.

Забезпечення розгляду звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблем

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Керівник апарату суду,

Консультант (з кодифікаційно-довідкової роботи)

Протягом року

 

10.

У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу, про запобігання і протидію корупції, проведення службових розслідувань

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року №950

Керівник апарату суду

При потребі

 

12.

Своєчасне інформування правоохоронних органів про протиправні дії державних службовців у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні ними посадових обов'язків

Направлення інформації спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції

Керівник апарату суду

У разі виникнення події

 

13.

Розглядати на нарадах питання виконання законодавства про здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагуванням на них

Під час проведення нарад апарату суду

Керівник апарату суду

Один раз на квартал

 

14.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну службу» забезпечення подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за місцем роботи

Подання  державним службовцем за місцем роботи декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Голова суду

Керівник апарату суду

До 1 квітня