flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2021 року в Соснівському районному суді м. Черкаси

09 липня 2021, 11:00

У Соснівському районному суді м. Черкаси проаналізовано організацію роботи зі зверненнями громадян.

За результатами проведеного аналізу стану організації роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2021 року встановлено, що у Соснівському районному суді м. Черкаси робота з розгляду звернень громадян, що надходять до суду, ведеться на достатньому рівні: здійснюється постійний контроль за якістю, повнотою надання відповідей заявникам та за дотриманням строків їх розгляду. Право громадян на звернення гарантується Конституцією України (стаття 40), в якій визначено, що громадяни України мають право звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, та встановлено обов’язок органів влади та посадових осіб розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді, у встановлений законом строк.

Під зверненнями громадян розуміється викладені в письмовій або в усній формі пропозиції, заяви та скарги.

Робота зі звернення громадян у Соснівському районному суді м. Черкаси ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян » від 02.10.1996 року, № 393/96-ВР., Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-УІ, Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 року № 109/2008, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян , на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності , в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 (зі змінами від 17.10.1997 року, 24.09.2008 року та 19.01.2011 року).

Всього за І півріччя 2021 року до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло 13 звернень громадян, а саме:

  • 1 заява;
  • 2 скарги;
  • 10 звернень.

Надходженню звернень передують різні чинники. Так, серед основних причин, що призводять до оскарження процесуальних дій суддів є правова необізнаність громадян, а також значне навантаження (по справах, що знаходяться в провадженні) на одного суддю, що впливає на тривалість розгляду справ і, як наслідок, породжує незадоволення громадян з приводу їх довготривалого розгляду.

Ознайомитися з аналізом роботи зі зверненнями громадян можна за посиланням: https://sn.ck.court.gov.ua/sud2316/pds/analiz_robotu_zvernennya_gromadyan/